उम्मेदवार
प्रेमकिशोर प्रसाद साह तेली नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू