उम्मेदवार
प्रहलाद कुमार क्षेत्री नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू