उम्मेदवार
धनराज लामा मोक्‍तान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू