उम्मेदवार
प्रमिला कुमारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू