उम्मेदवार
जगन्‍नाथ महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू