उम्मेदवार
विपिन साह कानु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू