उम्मेदवार
देवेन्‍द्र साह रौनियार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू