उम्मेदवार
विरेन्‍द्र महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू