उम्मेदवार
राधेश्‍याम सापकोटा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू