उम्मेदवार
प्रमोद कुमार झा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू