उम्मेदवार
राम प्रवेश मंडल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू