उम्मेदवार
विनोद कुमार सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू