उम्मेदवार
राम दिनेश महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू