उम्मेदवार
श्‍याम बावु यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू