उम्मेदवार
भगवती थपलिया (श्रेष्‍ठ) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू