उम्मेदवार
धर्म नन्‍द श्रेष्‍ठ नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू