उम्मेदवार
कृष्‍ण प्रसाद अधिकारी विवेकशील साझा पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू