उम्मेदवार
बद्री प्रसाद त्रिपाठी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू