उम्मेदवार
जितेन्द्र सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू