उम्मेदवार
शेख महमद अ‍ालम नेपाली जनता दल
थप उम्मेद्‌वारहरू