उम्मेदवार
पंकज कुमार सिन्‍हा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू