उम्मेदवार
मोहम्मद नसिम अख्तर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू