उम्मेदवार
नागेन्द्र प्रसाद सिन्‍हा नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू