उम्मेदवार
कान्ति देवी थरुनी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू