उम्मेदवार
केदार प्रसाद यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू