उम्मेदवार
सुरेस कुमार कानु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू