उम्मेदवार
रामेश्‍वर महरा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू