उम्मेदवार
सारदा संकर प्रसाद कलवार संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू