उम्मेदवार
मदन प्रसाद साह कलवार नेपाल जनता पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू