उम्मेदवार
भिम बहादुर लामा (तामाङ) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू