उम्मेदवार
रामलाल हजरा दुसाद बहुजन शक्ति पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू