उम्मेदवार
रामानन्द प्रसाद यादव नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू