उम्मेदवार
जितेन्द्र प्रसाद सोनार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू