उम्मेदवार
नरेन्द्र कुमार केरुङ नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू