उम्मेदवार
बिजय कुमार कानु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू