उम्मेदवार
हरिहर प्रसाद साह(कानु) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू