उम्मेदवार
रंजित कुमार पडित स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू