उम्मेदवार
प्रमोद महतो थारु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू