उम्मेदवार
राजकुमार चौधरी थारु राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू