उम्मेदवार
शंकर प्रसाद चौधरी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू