उम्मेदवार
राजेन्‍द्र प्रसाद साह जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू