उम्मेदवार
गोविन्द प्रसाद रिजाल नेपाली कांग्रेस (बी.पी.)
थप उम्मेद्‌वारहरू