उम्मेदवार
धन बहादुर गुरुङ्ग नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू