उम्मेदवार
जंग बहादुर सुनार नेपाल दलित पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू