उम्मेदवार
गोविन्द भट्टराई नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू