उम्मेदवार
नारायण बहादुर कार्की नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू