उम्मेदवार
प्रकाश चन्‍द्र दवाडी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू