उम्मेदवार
अमर बहादुर कुँवर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू