उम्मेदवार
विष्‍णु प्रसाद पोखरेल नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू