उम्मेदवार
मिन प्रसाद घिमिरे स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू